මේ දිනවල පාසල් යන දු දරුවන් අ.පො.ස ස/පෙළ වගේම අ.පො.ස උ/පෙළ ප්‍රතිපල නිකුත් වී විවේකිව කාලය ගත කරන අතරතුර මේ විවේකි කාලය කෙසේද ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වැඩිදියුණු කරගැනීම සහ ඔවුන්ගේ අනාගතය සොයාබැලීමට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන පාඨමාලාවන් ගැනයි අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ.

ශ්‍රී ලංකා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන තෘතීයික හා වෘත්තිය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (Tertiary and Vocational Education commission) විසින් මේ වන විට ඔබ වෙනුවෙන් වෘත්තීය පාඨමාලාවන් රැසක් ආරම්භ කර ඇත. එම පුහුණු ආයතන කිහිපයක හා පාඨමාලා කිහිපයක තොරතුරු පහත දැක්වේ.

01.ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ විද්‍යාලය (කාර්මික විදුහල)  දු:අ- 0112324177

ඕල්කට් මාවත, කොළඹ 10

වෙබ් අඩවිය – www.dtet.slt.lk

පාඨමාලා :-

* වෘත්තීය ඉංග්‍රීසි සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – පුර්ණකාලින

* ලේක්ම්කරණ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – පුර්ණකාලින

* යතුරු ලියනය සහ ලඝුලේඛන සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – පුර්ණකාලින

* ගිණුම්කරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – (සිංහල/ඉංග්‍රීසි) පුර්ණකාලින

 

02. ජාතික තරුණ සභාව – මහරගම දු:අ – 0112850986

නො : 65, හයිලෙවල් පාර , මහරගම

පාඨමාලා :-

* රුපලාවන්‍ය සහතික පත්‍ර පාඨමාලා – පුර්ණකාලින හෝ අර්ධකාලීන

* දෙමළ /ජපන්/කොරියානු සහතික පත්‍ර පාඨමාලා – පුර්ණකාලින

* හිසකෙස් සැකසීම සම්බන්ධ පාඨමාලාව – පුර්ණකාලින

* පෙරපාසල් ගුරු පුහුණු පාඨමාලා – පුර්ණකාලින

* ඇඳුම් සැකසීම පිළිබඳ පාඨමාලා (without blocks) – අර්ධකාලීන

* කේක් හා කේක් ආකෘති සෑදීම පිළිබඳ පාඨමාලා – අර්ධකාලීන

*මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලා – අර්ධකාලීන

තරුණ කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ මෙම ආයතනය ක්‍රියාත්මක වේ. මෙහි විස්තර සියලුම පළාත්,දිස්ත්‍රික්,කාර්යාලයන්හි හා ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කාර්යාලවලදී ලබාගත හැකිය.

03. ජාතික වෘත්තිය පුහුණු ආයතනය දු.ක: 0112592233

නො 354, අල්විටිගල මාවත,

නාරාහේන්පිට.

පාඨමාලා :-

* ඉවුම් පිහුම් සම්බන්ධ පාඨමාලා – පුර්ණකාලීන

* තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – පුර්ණකාලීන/අර්ධකාලීන

04. තාක්ෂණ විද්‍යාලය – හෝමාගම

දු.අ : 0112855315

පාඨමාලා :- ලේකම්කරණය පිලිබඳ පාඨමාලාව – පුර්ණකාලීන/ අර්ධකාලීනපාඨමාලා :- ලේකම්කරණය පිලිබඳ පාඨමාලාව – පුර්ණකාලීන/ අර්ධකාලීන

05. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය දු:අ – 0112636910

ජාතික තරුණසේවා සභාව,

දුම්රියපොළ පාර, රත්මලාන

පාඨමාලා :-

* හිසකෙස් කැපීම පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – පුර්ණකාලින/අර්ධකාලීන

* රුපලාවන්‍ය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – පුර්ණකාලින/අර්ධකාලීන

* හිසකෙස් මෝස්‌තර පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – පුර්ණකාලින/අර්ධකාලීන

* මනාලියන්ගේ ඇඳුම් සැකසීම සම්බන්ධ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – අර්ධකාලීන

* පෙරපාසල් ගුරු පුහුණු සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – පුර්ණකාලින

* ලේකම්කරණය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – අර්ධකාලීන

06. ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය (NAITA) දු:අ – 0112863680

නො: 971, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ

රාජගිරිය.

මෙය ආධුනිකත්ව ක්‍රමය යටතේ වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදෙන ප්‍රධානතම රාජ්‍ය ආයතනයකි.වෘත්තීය ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක්ම යටතේ ශිල්පී පාඨමාලා 150 අධික ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කරයි. පහළම අධ්‍යාපන මට්ටමක් ඇති අයට මෙන්ම උසස්පෙළ සමතුන්ටද අයදුම් කළ හැකි පාඨමාලා මේ අතර වේ.මෙම පාඨමාලාවන් සදහා වසර පුරාම සිසුන් බඳවා ගනු ලැබේ. සාර්ථකව පුහුණුව අවසන් කරන, සහතිකපත් ලැබූ ආධුනිකයන් සඳහා ස්වයං රැකියා ණය පහසුකම් හිමි වීම් විශේෂ ප්‍රතිලාභයක් වේ

පාඨමාලා කිහිපයක් :-

* ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය

* විදුලි ක්ෂේත්‍රය

* මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ

* පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ සැකසීමේ ක්ෂේත්‍රය

* රෙදිපිළි සහ ඇගලළුම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය

* ලිපිකරු හා සම්බන්ධිත ක්ෂේත්‍රය

* තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය

* හෙද සහ පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රය

* වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය

මෙම අධිකාරියේ පළාත් කාර්යාල හා ජාතික ආයතන මගින් ද ඔබට වැඩි විස්තර විමසිය හැක.

බස්නාහිර පළාත

242, හැව්ලොක් පර, කොළඹ 05.

දු:අ :- 0112597671-2

මධ්‍යම පළාත
108/2 බි, තිවංක බෝධි මාවත,
මහනුවර.
දු:අ- 0812201918

දකුණු පළාත
27, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල මාවත, නුපේ, මාතර
දු:අ- 0412226958
වෙබ් අඩවිය – www.naita.slt.lk

07.ශ්‍රි ලංකා ව්වෘත විශ්ව විද්‍යාලය

මෙය විශ්ව විද්‍යාල කොමිෂන් සභාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියේ එක් අංගයකි. ව්වෘත විශ්ව විද්‍යාල පීඨ 4 කින් සමන්විත වේ .

I. අධ්‍යාපන පීඨය

II. ඉංජිනේරු තාක්ෂණ පීඨය

III. මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ පීඨය

IV. ස්වභාවික විද්‍යා පීඨය

ව්වෘත විශ්ව විද්‍යාලය මෙම පීඨයන් මගින් පාඨමාලා 40 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පවත්වාගෙන යයි . ඒ සඳහා වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි මූලික සුදුසුකම් සපුරාලන ඕනෑ ම අයෙකුට අයදුම් කළ හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය පදනම් වන්නේ අ.පො.ස උ/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මතයි. එහෙත් ව්වෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ උ/පෙළ අසමතුන්ට විකල්පයක් ලෙස දෙවසරක පදනම් පාඨමාලාවක් පවත්වනු ලැබේ. එ මගින් සුදුසුකම් සපුරාලන සිසු සිසුවියන්ට මෙහි ඩිප්ලෝමා හෝ වෙනත් පාඨමාලාවකට ඇතුළත් වීමට හැකි වීම විශේෂත්වයකි. ව්වෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රාදේශිය ,අධ්‍යාපන හා ඉගැන්වීම් මධ්‍යස්ථාන දිවයින පුරා ව්‍යාප්තව පවතී .

ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන –

කොළඹ – නාවල / නුගේගොඩ – 011 2853930

මාතර – නූපේ / මාතර – 041 2222943

නුවර – පොල්ගොල්ල/ මහනුවර – 081 2499370

යාපනය – බ්‍රවුන්ස් රෝඩ් /කොකුවිල් /යාපනය – 021 2223374

08. ශ්‍රීලංකා ජර්මන් කාර්මික තාක්ෂණ පුහුණු ආයතනය

“ජර්මන්ටෙක්” ආයතනයෙන් පාඨමාලා සම්පූර්ණ කරන බොහෝ දෙනා විදේශීය රැකියා හිමි කර ගනී.

ලිපිනය : නො.582 , ගාලු පාර , ගල්කිස්ස. දු.අ . : 011 2605625
වෙබ් අඩවිය : www.cgtti.slt.lk

මීට අමතරව තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.tvec.gov.lk මගින් ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

- A word from our sposor -

spot_img

සා /පෙළ සහ උ/පෙළ අවසන් වූ ඔබටත් වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා

ඉවසුවා ඇති වෙනස් කරමු

* හිංසනයක් සිදු වූ විට හුදකලාව විඳ දරා නොගෙන නිවැරදිව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට දන්නවා * කාන්තාවක් සේ ඉපදීම හිංසනයට ලක්වීමට කිසිසේත්ම හේතුවක් දැනගෙන කටයුතු කරනවා * හිංසනය...

තම හොඳම මිතුරන් සමඟ විවාහ වූ බොලිවුඩ් තරු

ශ්‍රී ලංකාවේ අපි සිනමා රසිකයින් විදියට ඉන්දියාවේ බොලිවුඩ් තාරකාවන් ගැන තිබෙන්නේ නිරන්තර අවධානයක්.මේ සිනමා තාරකාවන්ගේ ආදර කතාත් ඒ තරම්ම අපේ කුතුහලය අවුස්සන සුළුයි.මෑතකදී ඉන්දියාවේ...

ගෙදර ඉඳන්ම සම පැහැපත් කරගන්න යුවතියන්ට කියාපු පහසුම ප්‍රතිකාරය

සැලුන් එකට යන්නේ නැතිව ගෙදර ඉඳන්ම සම පැහැපත් කරගන්න ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියල දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට. ඕනෑම කෙනෙක් මුලින්ම බලන්නේ අපේ මුහුණ දිහානේ. ලස්සන...

විලාසිතා කරන්න කැමති යුවතියන්ට වැදගත් කරුණු 6 ක්

කාන්තාවන් ගොඩාක් කැමතියි විවිධ වර්ගයේ විලාසිතා කරන්න. හැබැයි කොතරම් මිල ගණන් දීලා ඇඳුමක් ගෙනාවත් සමහර වෙලාවට පිරිමි පාර්ශවය නම් එච්චර කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඉතින්...

අත්වැල ගිලිහී – 01 කොටස

මට මගේ අම්මා ගැන මතකයක් නෑ. තාත්තගෙන් ඇහුවට කවදාවත් මට උත්තරයක් දුන්නෙත් නෑ. මට අම්මාව දකින්න තිබුණ එකම විදිය තාත්තා ළඟ තිබුණ පුංචිම පුංචි...

පරණ පණක්

කුඩා කල සිට පළහ ඌවෙ පදිංචිව සිටි මම, එහි ඇති වියලි පරිසරයට අනුගතව හැදී වැදුණු අයෙකු බව පැවසීමට නොපකිලේන්නෙමි. එම පරිසරයේ දක්නට ලැබෙන ,...

කාන්තා අයිතිවාසිකම් සහ කාන්තාවන් කෙරෙහි බලපාන නීති

අපේ රටේ වර්තමාන සමස්ත ජනගහණයෙන් කාන්තා ප්‍රතිශතය 50% ද ඉක්මවයි. කාන්තා අධ්‍යාපනය සහ ශ්‍රම දායකත්වය ද සැලකිය යුතු මට්ටමකින් වැඩි දියුණු වී ඇත. නමුත්...

අලුත් අවුරුදු කෑම මේසයට අලුත් විදිහේ කෑම ටිකක් හදමු

අලුත් අවුරුදු කෑම මේසේ අලුත් විදිහට සරසන්න අපි අද ඔයාලට කියල දෙන්නේ රසම රස කෑම වර්ග කිහිපයක් සාදන ආකාරයයි. ඩෝනට් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බේකින් පවුඩර් 550g සීනි 50g ඊස්ට් 10g ලුණු...

අයියාරි

අයියාරි තමයි සිද්ධාර්ත් මල්හෝත්‍රා ඔබට පිරිනමන අවුරුදු තිළිණය, ඔහුගේ අලුත්ම හින්දි චිත්‍රපටය. අයියාරි ඉන්දියානු හමුදා නිලධාරින් දෙදෙනෙකුට වටා ගෙතුණු සත්‍ය කතාවක සිනමා දිගහැරුමක්. ඉන්දියානු...